Copyright © 2011-2019 Aleksander Kalinowski
logo

Przyloty NATO DAYS Ostrava 2016

  • Boeing B-52 H Stratofortress
  • Boeing B-52 H Stratofortress
  • Boeing B-52 H Stratofortress
  • Rockwell B-1 B Lancer
  • Rockwell B-1 B Lancer
  • Rockwell B-1 B Lancer
  • Boeing KC-135 R Stratotanker
  • Share